Informationtil medlemmerne

af dansk-bhutanesisk kulturelle organisation

''Håndtryk & Hatemalo''

 

Vi er som bestyrelsens udvalgsmedlemmer taknemmelige for vores medlemmers velvillige støtte til at opbygge et godt forhold mellem det danske og det bhutanesiske folk ved at være medlem i året 2015.

Vi håber, at alle vil fortsætte som medlemmer igen i 2016.

Medlemskab kan betales via bank konto eller kontant til kasserer Amber Tamang eller formand Raj Kumar Adhikari. Medlemsgebyr for året 2016 er 100 kr.

og i kan kontakt os på mobile nummer: +4542311508 (Raj Kumar Adhikari) 

Foreningens kontonummer er: 2750 - 071 425 2623

Med venlig hilsen

Raj Kumar Adhikari