“ Dansk – Bhutanesisk Kulturforening ‘ Håndtryk – Hatemalo”

Den 4. ordinære generalforsamling for Dansk - bhutanske kultur forening ’Håndtryk – Hatemalo’ blev afholdt den 25. februar2015 i Frøgårdsvej 35, 4690 Haslev, klokken 19.00. Lige før generalforsamlingen fejrede foreningen sin fjerde fødselsdag med kage, te, kaffe og sodavand.

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge foreningens vedtæger var:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Konstatering af at mødet er lovligt indkaldt.
 3. Bestyrelsens  beretning  for det foregående år og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
 5. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
 6. Medlemsgebyr for det kommende år.
 7. Behandling af modtagne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til § 12

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 12.

11. Evt.

 • Kamal Kumar Koirala og Indra Lal Adhikari blev valgt som dirigent og referent for mødet.
 • Mødet blev lovlig indkaldt af dirigent.
 • Bestyrelsens  beretning  for det foregående år blev præsenteret af Kamal Kumar Koirala og blev godkendt. Kamal takkede de udgående bestyrelsesmedlemmer og revisor fik buket blomster hver for sig for deres bidragelse som bestyrelses medlemmer og revisor i sidste to år. De udgående bestyrelses medlemmer og revisor var Anita Vilson, Indra Lal Adhikari, Govinda Neoupaney, og Nira Kumari Regmi.
 • Kamal fremlagde det reviderede regnskab for det foregående år og blev godkendt.
 • Aktiviteter plan fra bestyrelsen for det kommende år blev fremlagt.
 • Medlemskabsgebyr for det kommende år bliver same som sidste år, dvs. 100 kr./voksen.
 • Ingen modtagne forslag.
 • Yadu Prasad Adhikari, Ambar Tamang og Sashi Dhar Adhikar blev valgt som bestyrelses medlemmer i følge §18 af foreningens vedtægter.
 • Kamala Koirala blev valgt som bestyrelses suppleant i følge §18 af foreningens vedtægter.
 • Dew Rupa Neoupaney blev valgt som revisor suppleant i følge §18 af foreningens vedtægter.
 • Til sidst fortalte Jette Schmidt fra frivillige gruppen om Lokal historie i Faxe commune vil gerne arkivere bhutanesernes historie i film osv., mulighed for Frøgårdens beboere at komme i Frøgårdens facebook, og eftermiddags hygge program for kvinde en gang om ugen.

 

Referent: Indra Lal Adhikari,  Underskrift: ………………….. Dato: 25/02/2015

Dirigent: Kamal Kumar Koirala, Underskrift: ……………….. Dato: 25/02/2015