’Håndtryk & Hatemalo’ bestyrelsesmøde. Sted: Grøndalsvej 32, 1TH

 4690 Haslev( Hjemme hos Kamal), 7. marts 2015, Kl. 10:00

Deltager: Niels Frandsen

                 Ambar Tamang

                 Yadu Prasad Adhikari

                 Kamal Kumar Koirala

1: Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Kamal Kumar Koirala. Referent:   

     Yadu Prasad Adhikari
2: Godkendelse af referat fra sidste møde.:  Referat fra sidste møde blev 

     godkendt.
3: Siden sidst:

  • Sofiendalskolens pigegymnastiksal, drengegymnastiksal, Festsal, og køkken blev ansøgt for fra 2015- juni 2016. Festsal og køkken for bhutanesisk kulturfest blev ansøgt for d. 7. nov. 2015 og blev godkendt hhv.
  • General forsamling og foreningens fødselsdag blev afholdt d. 25. feb. 2015. Der var ca. 80 deltager til fødselsdag og 50 deltager til ordinær general forsamlingen.

4. Stilling for bestyrelse:
- Bestyrelsesmedlemmer blev enig at have følgende stillinger i 2015: Formand,     Kassere, Sekretær, Sports koordinator, og  sommer udflugtning koordinator.

5. Fordeling af ansvar i bestyrelse:

     Formand: Kamal Kumar Koirala

     Kasserer: Ambar Tamang

     Sekretær: Niels Frandsen

     Sports Koordinator: Yadu Prasad Adhikari

     Sommer udflugtning koordinator: Sashi Dhar Adhikari

 

6. Ideer og Planer for 2015:

Mini-Sports dag: Mini-sports dag skal afholdes i maj eller juni. Yadu Prasad Adhikari vil organisere mini-sports dag. Andre bestyrelsesmedlemmer vil hjælpe ham, hvis han spørger om hjælp.

Bhutanesisk Kulturfest: Bhutanesisk Kulturfest er fastsat til den. 7. nov. 2015.  Vi snakker om festen i næste møde.

Sommer udflugtning: Bestyrelsen blev enig om at der skal være en sommer udflugtning i år og den skal være i august. Sashi Dhar Adhikari vil organisere udflugtningen. Andre bestyrelses medlemmer vil hjælpe ham hvis han spørger om hjælp.

Andre aktiviteter: Ingen forslag men vi snakker senere hvis der kommer forslag om andre aktiviteter.

7. Næste Møde: Næste møde vil blive afholdt d. 2. maj hjemme hos Yadu Prasad Adhikari.

8: Eventuelt
Musik Anlæg: Der blev forslog om musik anlæg, da musik anlæg i vores sidste kulturfest ikke virkede så godt. Vi skal snakke senere og prøve at finde en løsning.

Hjælp til at bruge computer: Ambar Tamang fra bestyrelsen har vist vilje til at hjælpe dem der har brug for hjælp til at bruge computer for egen brug. Hvis der er nogen der har brug for hjælp, kontakt venligst Ambar Tamang per tlf. nr. 42315620.  

Bhutanesisk Kultur Dans: Der blev snakket om at undervise bhutanesisk kultur dans til børn. Hvis der er nogen interessent børn til at lære danset, Rabina Gurung fra Næstved vil gerne hjælpe dem. Der var spørgsmål om transport udgifter. Forældre til børn, som har lyst til at lære dans, skal finde ud af det.  Hvis der er nogen interessent, kontakt venligst Kamal Kumar Koirala per tlf. nr. 52796845.

Referent: Yadu Prasad Adhikari