Referat fra bestyrelsesmødet i ’Håndtryk & Hatemalo’

Sted: Grøndalsvej 32, 1TH 4690 Haslev

d. 27. feb. 2016, Kl. 18:00

Deltager:  Ambar Tamang

                  Yadu Prasad Adhikari

                  Raj Kumar Adhikari

                  Bal Kumari Adhikari

                  Sashi Dhar Adhikari

                  Kamal Kumar Koirala

1: Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Kamal Kumar Koirala. Referent:   

     Amber Tamang
2: Godkendelse af referat fra sidste møde.:  Referat godkendt.
3: Siden sidst:

  • Ansøgt tilskud §18 puljen for 2016 og fået bevilling for 20.400 kr.
  • Ansøgt om booking Sofiendalskolens pigegymnastiksal og drengegymnastiksal for hele sæson 2016 - 2017. Ansøgt om booking Sofiendalskolens festsal og køkken for bhutanesisk kvinde kulturfest-teej, som skal afholdes d. 3. sep. 2016 og  bhutanesisk kultur fest, som skal afholdes d. 15. okt. 2016.
  • Femte General forsamling blev afholdt d. 17. feb. 2016på Kultunariet i Søndregade 12 A, 4690 Haslev, kl. 19:00 . Der var ca. 40 deltager.

4. Fordeling af ansvar i bestyrelsen for 2016:

Bestyrelsesmedlemmer blev enig at have følgende stillinger i 2016: Formand,     Kassere, Sports koordinator, Kultur koordinator og aktivitet koordinator.

      Formand: Raj Kumar Adhikari

     Kasserer: Ambar Tamang

     Kultur Koordinator :  Sashi Dhar Adhikari

     Sports Koordinator: Yadu Prasad Adhikari

     Aktivitet Koordinator: Bal Kumari Adhikari

 

5. Ideer og Planer for 2016:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter for 2016 ( Der kan være ændringer):

  • Mini-Sports dag i maj.
  • Dansk sommerfest i juli.
  • Udflugt i August
  • Bhutanesisk kvinde kulturfest – teej, er fastsat d. 3. sep. 2016
  • Faxe Kommunes foreningernesdag i Sep.
  • Bhutanesisk Kulturfest er fastsat til den. 15. okt. 2016 

6. Næste Møde: Næste møde vil blive afholdt d. 9. april 2016 hjemme hos Raj Kumar Adhikari kl.10.00

7. Eventuelt: Intet

Referent: Amber Tamang